(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

       DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej - święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce.   11 października 2019   roku w naszej szkole odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz uczniowie. W części oficjalnej głos zabrała Pani dyrektor Elżbieta Kiełkowska, która złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.
 W części artystycznej  uczniowie pod kierunkiem panów Tomasza Metryki i Dariusza Kamińskiego śpiewem i wierszem wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Rada Rodziców oraz reprezentanci Samorządu Uczniowskiego wręczyli  nauczycielom i pracownikom szkoły kwiaty i drobne upominki.

   

     

     

   

     

     

      

Inne Aktualnośći