(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2018/19

  W roku szkolnym 2018/19 uczniowie 8 klasy po raz pierwszy będą pisali egzamin , który odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2019r.
W poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego -czas trwania 120 minut.
We wtorek 16 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin z matematyki -czas trwania 100 minut.
W środę 17 kwietnia 2019 roku o godz. 9.00 rozpocznie się egzamin z języka obcego nowożytnego -czas trwania 90 minut.
Egzamin ósmoklasisty może zostać przedłużony:
 -  z języka polskiego - nie więcej niż o 60 minut; czyli maksymalnie może trwać 180 minut
 -  z matematyki - nie więcej niż o 50 minut; czyli maksymalnie może trwać 150 minut
 - z języka obcego nowożytnego - nie więcej niż o 45 minut, czyli maksymalnie może trwać 135 minut
Egzamin na koniec podstawówki w tej formie zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w tym roku szkolnym.
Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, nie można go nie zdać - nie ma określonej minimalnej liczby punktów, którą należy zdobyć.
Egzamin ma formę pisemną, w arkuszu znajdą się zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte
Do 2021 roku uczniowie będą zdawać egzamin z trzech przedmiotów:

    -języka polskiego
    -matematyki
    -języka obcego nowożytnego

  Od 2022 roku egzamin ósmoklasisty obejmie jeszcze jeden przedmiot - uczeń będzie mógł zdecydować, czy chce pisać egzamin z biologii, chemii, fizyki, geografii czy historii.
Uczniowie zmierzą się z pytaniami zamkniętymi i otwartymi, sprawdzane będą wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wybranych przedmiotów dla klas I -VIII.
  Na egzamin można przynieść jedynie pióro lub długopis z czarnym atramentem (na część z matematyki także linijkę).
Uczniowie poznają wyniki 14 czerwca 2019 roku, natomiast zaświadczenia otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego - 21 czerwca 2019 roku. Wynik egzaminu ósmoklasisty jest ostateczny.
Więcej informacji na stronie :  https://www.oke.gda.pl/  w zakładce egzamin ósmoklasisty lub na stronie: https://cke.gov.pl/  w zakładce egzamin ósmoklasisty.
  Wszystkim uczniom z naszej szkoły życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników i połamania pióra!

 

Inne Aktualnośći