(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

II GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY - ORTOGRAFICZNA KORRIDA

   Dnia 6 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli odbył się  II Gminny Konkurs Ortograficzny -Ortograficzna korrida.        Do konkursu przystąpiło 23 uczniów ze szkół podstawowych w Ciełuchowie, Woli i Zajeziorzu.
Uczestnicy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach wiekowych: klasy III - IV, klasy V -VI i klasy VII- VIII.
Uczniowie pisali dyktando sprawdzające znajomość reguł ortograficznych, dostosowane stopniem trudności i długością do możliwości percepcyjnych danej grupy wiekowej.
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

KLASY III - IV:
I miejsce  Nikola Wyze ( SP Zajeziorze)
II miejsce  Oliwia Krakowska (SP Wola)
III miejsce  Anna Wiśniewska (SP Ciełuchowo)

KLASY V - VI:
I miejsce  Mateusz Kutkowski (SP Zajeziorze)
II miejsce Nikola Julia Sękowska ( SP Zajeziorze)
III miejsce  Kacper Biały (SP Ciełuchowo)

KLASY VII - VIII:
I miejsce  Ewelina Wójcik ( SP Wola)
II miejsce  Piotr Wiśniewski (SP Ciełuchowo)
III miejsce Joanna Kujawska (SP Zajeziorze)
Komisja konkursowa wyłoniła także GMINNEGO MISTRZA ORTOGRAFII 2019 w kategorii szkół podstawowych. Została nim Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu.Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy zwycięzców, a wszyscy uczestnicy dyplomy uczestnictwa w Konkursie oraz pamiątkowe długopisy. Zwycięska szkoła otrzymała statuetkę GMINNY MISTRZ ORTOGRAFII 2019
  Organizatorzy Konkursu serdecznie dziękują: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kikole, Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie oraz firmie Dar-Pol Dariusz Predenkiewicz   za ufundowanie nagród w Konkursie. Konkurs przygotowali Ewa Czarnecka,Anna Jastrzębska i Zbigniew Bogóski.

            

     

     

   

Inne Aktualnośći