(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

INFORMACJA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Informujemy,że egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

15 kwietnia 2019r. język polski

16 kwietnia 2019r. matematyka

17 kwietnia 2019r. język obcy nowożytny.

Początek egzaminów godz. 9.00

Dowóz wg harmonogramu - jak w dni nauki szkolnej.

Inne Aktualnośći