(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

INFORMACJE!

                                                                    INFORMACJE !

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie .

Inne Aktualnośći