(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

INFORMACJE O EGZAMINIE 8 KLASY

                                               INFORMACJE O EGZAMINIE 8 KLASY

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin odbędzie się w dniach :

25.05.2021r. godz. 9.00 -język polski -120 minut

26.05.2021r. godz.9.00-matematyka-100 minut

27.05.2021r godz.9.00- język obcy nowożytny-90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę.

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Egzamin będzie się odbywał   z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Więcej informacji na stronie CKE:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

 

Inne Aktualnośći