(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

PIKNIK INTEGRACYJNY

        PIKNIK INTEGRACYJNY
W dniu 17 maja odbył się piknik integracyjny dla dzieci  z niepełnosprawnościami z czterech szkół, t.j. z Zespołu Szkół  im. mjr. H.  Sucharskiego              z Osieka n. Wisłą, Zespołu Szkół  w Chrostkowie, Szkoły Podstawowej  im. I. A. Zboińskiego oraz Szkoły Podstawowej  im. I. Sendlerowej w Woli.          Impreza miała miejsce w gościnnych progach placówki w Woli, na pięknym, otaczającym ją  terenie zielonym. Jej założeniem było   harmonijne uspołecznianie dzieci z dysfunkcjami, usamodzielnianie oraz wzbudzenie w nich poczucia swojej wartości  i przynależności do   społeczeństwa.Współpraca między szkołami w Osieku n. Wisłą i w Woli zakładająca działania w zakresie jak najpełniejszego rozwoju  i integrację uczniów, trwa  już  od dłuższego czasu. W tym roku zaproszono dwie kolejne placówki.
 Motywem przewodnim spotkania było zdrowe odżywianie  i higiena rąk. Dlatego też w programie imprezy był film edukacyjny, przybliżający uczestnikom kilka zasad zdrowego odżywiania.  Film stał się kanwą do przeprowadzenia pogadanki, w której żywiołowy udział wzięli wszyscy        uczestnicy. Wiele uwagi podczas pogadanki poświęcono utrwaleniu, ważnej ze względów zdrowotnych, zasady czystych rąk.  
 Kolejnym punktem było przygotowanie przez dzieci pełnych witamin, apetycznych,  nowalijkowych kanapek, które po chwili były pałaszowane z apetytem przez wszystkich uczestników.Imprezę zakończył biwak przy ognisku, podczas którego pieczono smakowite kiełbaski oraz nucono ogniskowe piosenki przy akompaniamencie pani Eweliny Rytlewskiej z Osieka.
Dzieciom, ich rodzicom oraz opiekunom bardzo podobało się całe przedsięwzięcie.  Niektóre z entuzjazmem twierdziły, że zawsze będą tu przyjeżdżać    Imprezę zorganizował Pan Andrzej Małecki przy współpracy z Panią Dorotą Gajewską, Panią Anną Jastrzębską, Panem Dariuszem Kamińskim  i innymi nauczycielami. Nieocenioną pomoc okazała także Pani Bożena Mazur  z Zespołu Szkół w Chrostkowie.
Podziękowania należą się także Radzie Rodziców z Woli za finansowe wsparcie.


       

    

   

   

   

   

   

   

   

     

   

  

 

Inne Aktualnośći