(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

POŻEGNANIE

"Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

Z głębokim żalem zawiadamiamy o tym, że w dniu 12 maja 2019r. zmarła Pani Dorota Gajewska ,nauczyciel Szkoły Podstawowej im.I.Sendlerowej w Woli. Nasze myśli i serca wypełnia wielki smutek. Łączymy się w bólu z rodziną ś.p. Doroty Gajewskiej.

  

                                          

 

                                

   

Inne Aktualnośći