(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

Informujemy, że w Informacji dla rodziców zostały umieszczone Procedury reagowania w przypadku wystąpienia

wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Inne Aktualnośći