(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA

      WAŻNA INFORMACJA !

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, zmienione zostały przepisy, dzięki którym możliwe jest  prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych zostało przedłużone do 26 kwietnia 2020r. Termin egzaminu ósmoklasisty zostaje przesunięty. Komunikat dotyczący nowego terminu egzaminów zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Inne Aktualnośći