(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W szkole ważną rolę odgrywa Samorząd Uczniowski. W bieżącym roku szkolnym do walki o funkcje w SU stanęło 8 uczniów z klas  IV- VIII. Każdy z kandydatów wcześniej zaprezentował swój program .Głosowało 120 osób-nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie. W wyniku głosowania do zarządu SU weszli:

Przewodniczący: Kacper Lewandowski
Z-ca przewodniczącego: Jakub Bożejewicz
Skarbnik-Ewelina Wójcik
Sekretarz-Marta Kucal
Opiekunem SU jest pani Iwona Kwaśniewska.

   

       

         

     

 

Inne Aktualnośći