(54) 289 44 84 Wola 71, 87-620 Kikół

Aktualności

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/20

                                 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Informujemy,że zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26 czerwca 2020r. W związku z pandemią COVID-19 wręczenie świadectw i nagród nastąpi wg harmonogramu:

oddział przedszkolny-godz.9.00

klasa I-godz.9.30

klasa II-godz.10.00

klasa III-godz.10.30

klasa IV-godz.11.00

klasa V-godz.11.30

klasa VI-godz.12.00

klasa VII-godz.12.30

klasa VIII-godz.13.00

Jeżeli uczeń nie odbierze świadectwa w tym dniu, może odebrać je innego dnia w sekretariacie szkoły.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa: odległość 1,5 m, maseczka, rękawiczki.

Rozdanie świadectw odbędzie się przed salą gimnastyczną ( ewentualnie na sali gimnastycznej).

Transport dziecka  we własnym zakresie.

Inne Aktualnośći