MENU

Laureatka Konkursu Wojewódzkiego z języka polskiego

Aktualności

8 marca 2022 odbył się trzeci – wojewódzki etap przedmiotowego konkursu z języka polskiego ogłoszonego przez Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.
Uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli Emilia Daniecka po uprzednim zaliczeniu dwóch poprzednich etapów (szkolnego- wynik 85% i rejonowego – wynik 95%) zmierzyła się z testem etapu wojewódzkiego. Również tym razem poradziła sobie z nim znakomicie. Osiągnięty wynik 92,5% pozwolił jej na uzyskanie tytułu laureata.
Emilia wykazała się rozległą wiedzą i umiejętnościami obejmującymi i poszerzającymi treści podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, znajomością lektur z podstawy programowej i spoza niej oraz różnorodnych tekstów kultury.
Sukces Emilki jest doskonałym przykładem na to, że sumienna praca, wysiłek umysłowy i chęć poszerzania zainteresowań danym przedmiotem na drodze samokształcenia, może przynieść wymierne korzyści. Zgodnie z przepisami Emilce jako laureatowi konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim przysługiwać będą następujące przywileje:
najwyższa pozytywna roczna ocena klasyfikacyjna z języka polskiego
zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem z niego najwyższego wyniku.
przyjęcie w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, po spełnieniu pozostałych niezbędnych warunków wymaganych do przyjęcia do danego typu szkoły.
Uczennicę do konkursu przygotowywała mgr Ewa Czarnecka.
Nauczycielce i jej podopiecznej serdecznie gratulujemy!

 

Skip to content