MENU

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej 2024/25

Aktualności

Nabór – Oddział przedszkolny

OGŁOSZENIE

W dniach od 09.02.2024 r. do 01.03.2024 r. odbędzie się nabór dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Woli na rok szkolny 2024/2025.
Nabór obejmuje dzieci urodzone w 2018 r.
Dziecko w wieku 5 lat (ur. 2019r.) od 1 września 2024 r. ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i może zostać przyjęte do oddziału przedszkolnego w szkole w miarę posiadanych miejsc.
Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły, wypełnić i zwrócić w wyznaczonym terminie.

Nabór – klasa I

OGŁOSZENIE

W dniach od 04.03.2024 r. do 02.04.2024 r. odbędzie się nabór dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Woli na rok szkolny 2024/2025.
Nabór obejmuje dzieci urodzone w 2017 r.
Kartę zgłoszenia dziecka należy pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły, wypełnić i zwrócić w wyznaczonym terminie.

Zarządzenia dyrektora szkoły w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli – w załączniku.

Karty zgłoszeniowe w załączeniu.

Skip to content