MENU

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 – relacja

Aktualności

1 września 2021r.  odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22. Po  części  oficjalnej  Pani  dyrektor Elżbieta Kiełkowska  powitała uczniów, nauczycieli i rodziców. Odczytała List Ministra Edukacji i Nauki, przekazała informacje  dotyczące wychowawstw w poszczególnych oddziałach oraz podzieliła się informacja o szczepieniach dla uczniów.

Pani dyrektor wręczyła  Akt mianowania nauczyciela pani Iwonie Kwaśniewskiej oraz nagrody jubileuszowe panom : Jackowi Sadowskiemu, Jarosławowi Ziemiańczykowi i  Zbigniewowi  Bogóskiemu .  Następnie odbyło się spotkanie dzieci z wychowawcami i nauczycielami.

Wykaz wychowawstw w roku szkolnym 2021/22 :

Oddział przedszkolny – pani Jastrzębska  Anna

Klas  I  – pani Kaźmierkiewicz Małgorzata

Klasa II – pan  Sadowski  Jacek

Klasa III – pani  Dąbrowska  Joanna

Klasa IV –  pani  Kołodziejska  Iwona

Klasa V  – pan  Chyziński  Stanisław

Klasa VI – pan  Ziemiańczyk  Jarosław

Klasa VII – pani  Wojciechowska   Małgorzata

Klasa VIII  –  pani Czarnecka  Ewa

Skip to content