MENU

Wnioskuj o sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR

Aktualności

 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kikół  z rodzin byłych pracowników PPGR do udziału w programie.

Aby wnioskować o sprzęt należy złożyć oświadczenie wraz z niezbędnymi załącznikami w Urzędzie Gminy w Kikół pok. nr 12

Termin składania dokumentów: 30 października 2021 r.  do  godz. 12.00

Wtorek     26.10.2021  – 7.15 -16.15

Środa        27.10.2021 – 7.15 – 15.15

Czwartek       28.10.2021 – 7.15 –  15.15

Piątek       29.10.2021 – 7.15 – 14.15

Sobota      30.10.2021 – 8.00 – 12.00

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowało niegdyś
dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Wymagane dokumenty:

załącznik nr 1 – oświadczenie dla rodzica lub oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność,
załącznik nr 2 – oświadczenie dot. rodzaju sprzętu,
w razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia.
W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 054 289 46 70

 

Skip to content