MENU

Zdalne nauczanie

Aktualności

Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań COVID-19 Ministerstwo Edukacji i Nauki  wprowadziło z dniem 27 stycznia br. czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.
Nauka w trybie zdalnym obowiązuje od 27 stycznia 2022r.-27 lutego 2022r.

Oddział przedszkolny, klasy I- IV – nauka stacjonarna w szkole
klasy V- VIII – nauka zdalna
Uczniowie z niepełnosprawnością – zajęcia w szkole.
Dojazdy i odjazdy  autobusów oraz praca świetlicy bez zmian.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w załączeniu .

Skip to content