MENU

ARCHIWA

Jadłospis wrzesień 2023

6 września 2023

Statut Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Woli

6 września 2023

Rozdział 1 Informacje o Szkole §1 Nazwa Szkoły Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli. Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach. §2 Ilekroć w statucie jest mowa o: Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Ireny Sendlerowej w Woli, statucie – należy przez to […]

Skip to content