MENU

Regulamin biblioteki i czytelni Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli

Pliki do pobrania

Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni

 1. Biblioteka szkolna udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom administracyjnym szkoły oraz rodzicom uczniów naszej szkoły w czasie określonym harmonogramem pracy
  biblioteki.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, którzy dobrze opanowali technikę czytania.
 4. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i cicho, mówić szeptem i nie przeszkadzać innym.
 5. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych książek.
 7. Wszystkie wypożyczone przez uczniów materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osobom, które nie rozliczyły się przed
  wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów z zasobów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
 8. W uzasadnionym przypadku bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed upływem ustalonego terminu.
 9. Uczniom osiągającym najwyższe wyniki w czytelnictwie oraz biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane na koniec roku nagrody książkowe.

Wypożyczenia książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie.
 3. Po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem, można uzyskać zgodę na prolongatę terminu zwrotu materiałów na kolejny okres.
 4. Książki, wypożyczonej na swoje nazwisko nie można przekazywać osobom trzecim.
 5. Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki.
 6. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia i inne nieprawidłowości zauważone w pobieranych egzemplarzach zasobów bibliotecznych.
 7. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę. Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i nauczyciele oraz rodzice uczniów naszej szkoły, zapisani do biblioteki.
 2. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami i bez jedzenia.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. W czytelni można korzystać ze zbiorów wypożyczalni, czasopism i księgozbioru podręcznego.
 5. Czasopism nie można wynosić poza czytelnię.
 6. Czasopisma odkłada się na ustalone miejsce

Opracowała:

Ewa Czarnecka

Pobierz dokument

Regulamin biblioteki i czytelni Szkoły Podstawowej im. I. Sendlerowej w Woli ( PDF)


Skip to content