MENU

O nas


W malowniczym zakątku w gminie Kikół w powiecie lipnowskim tuż obok zabytkowego parku mieści się nasza placówka – Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli – z ośmioma klasami oraz oddziałem przedszkolnym. Dyrektorem szkoły od 2004 r. jest pani mgr Elżbieta Kiełkowska. W placówce zatrudnionych jest 21 wykwalifikowanych nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi.

Uchwałą Rady Gminy Kikół z dnia 14 września 2015r. patronem szkoły została Irena Sendlerowa, kobieta która podczas II wojny światowej uratowała 2500 tysiąca dzieci. Od tego momentu życie szkoły nabrało blasku i wyznaczyło nowy kierunek działań zgodny z mottem naszej patronki: “Wystarczy być dobrym człowiekiem”.

W 2017 r. staraniem Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców szkole nadano sztandar, który reprezentuje placówkę podczas uroczystości szkolnych, państwowych i imprezach promujących szkołę w kraju i na świecie. np. podczas zjazdów szkół sendlerowskich.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i lokalową:

  • klasopracownie z tablicami multimedialnymi
  • pracownię komputerową
  • dziennik elektroniczny
  • bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
  • gabinet pedagoga i logopedy
  • świetlicę szkolną
  • stołówkę
  • salę gimnastyczna wraz z boiskiem
  • plac zabaw dla najmłodszych
  • indywidualne szafki dla uczniów.

Naszym uczniom proponujemy bogatą ofertę edukacyjną: zajęcia z uczniem zdolnym, dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne, języków obcych – angielski i niemiecki, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, psychoterapeutyczne, matematyczne.

Wszystkim uczniom zapewniamy wysoki poziom nauczania, świetnie wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, opiekę pedagoga, logopedy, nauczyciela wspomagającego. Bezpieczne warunki nauczania, również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ciekawe wycieczki i kreatywne warsztaty , udział w projektach, grantach, konkursach oraz uroczystościach szkolnych i zewnętrznych. Istnieje też możliwość zdobycia karty rowerowej. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz licznymi organizacjami prowadzącymi działalność profilaktyczną, kulturalną, ekologiczną, sportową oraz charytatywną.

Nasza placówka jest otwarta na nowoczesność i innowacyjność przy jednoczesnym pielęgnowaniu tradycji i kultury. Absolwent naszej szkoły jest wyedukowany, tolerancyjny, odpowiedzialny oraz zawsze gotowy, aby nieść pomoc zgodnie ze słowami naszej patronki: “…najważniejsze na świecie i w życiu jest Dobro”.

Skip to content