MENU

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

mgr Anna Sobocińska

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Godziny pracy pedagoga

Środa

13.15 – 14.45

Czwartek

8.00 – 8.30
12.15 – 14.45

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie:

http://poradnialipno.pl/

Skip to content