MENU

Pedagog szkolny. Psycholog

Pedagog szkolny

mgr Anna Sobocińska

Pedagog szkolny organizuje w szkole pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek

7.45-11.45

Wtorek

13.30 -15.00

Środa

7.45 – 10.45

Czwartek

10.30-11.00

Piątek

11.30-12.00

 

Psycholog szkolny

mgr Klaudia Mioduska

Psycholog szkolny zajmuje się wsparciem rozwoju i realizacji marzeń oraz pomaga rozwinąć skrzydła dzieciom.Diagnozuje potrzeby i możliwości uczniów, współpracuje z kadrą pedagogiczną oraz rodzicami.Prowadzi pomoc psychologiczną – interwencja kryzysowa.

Godziny pracy psychologa:

Środa

8.00 -13.30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie:

http://poradnialipno.pl/

Skip to content