MENU

Świetlica


CELE I ZADANIA DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Cele ogólne:

 1. Zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu.
 2. Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 4. Integracja grupy rówieśniczej.

Cele szczegółowe:

 1. Rozwijanie umiejętności manualnych.
 2. Zwiększanie sprawności fizycznej.
 3. Wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci.
 4. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.
 5. Wdrożenie do przestrzegania obowiązujących norm i zasad wychowania.
 6. Wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych:
  • umiejętność komunikowania się, wyrażanie własnych przekonań, uczuć oraz dostrzeganie ich u innych osób,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami.
 7. Wdrażanie do planowania prac indywidualnych i grupowych.
 8. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania.
 9. Wdrażanie do utrzymania porządku, poszanowania własności.
 10. Wzbogacanie wiadomości o środowisku społecznym i przyrodniczym ucznia.
 11. Stwarzanie możliwości wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 12. Rozwijanie kompetencji językowych uczniów:
  • kształtowanie umiejętności wypowiadania się,
  • ćwiczenie umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego,
  • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
  • ćwiczenie umiejętności zapamiętywania.
 13. Rozwijanie zdolności i ekspresji dzieci, eksponowanie twórczości dziecięcej.
 14. Propagowanie zdrowego stylu życia, pobudzanie dzieci do pokonywania bezczynności, do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Opiekunowie w roku szkolnym 2021/22

 • Małgorzata  Wojciechowska
 • Małgorzata Kaźmierkiewicz
 • Marzena Urbańska
 • Katarzyna  Młodziankiewicz
 • Dariusz Kamiński

Świetlica czynna jest

rano – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -8.30.

Opiekunowie w roku szkolnym 2022/23

 • Małgorzata  Wojciechowska
 • Małgorzata Kaźmierkiewicz
 • Iwona Kołodziejska
 • Andrzej Małecki
 • Dariusz Kamiński
 • Marzena Urbańska

Świetlica czynna jest

rano – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 -7.45.

Godziny po zajęciach lekcyjnych:

Poniedziałek -12.30 – 15.00

Wtorek – 11.45 – 15.00

Środa – 12.30 – 15.00

Czwartek – 12.30 – 15.00

Piątek – 11.45 – 15.00


Świetlica szkolna 2023/24

Opiekunowie:

Iwona Kołodziejska

Marzena Urbańska

Małgorzata Kaźmierkiewicz

Dariusz Kamiński

Andrzej Małecki

Świetlica czynna jest :

Rano – od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 -7.45.

Godziny po zajęciach lekcyjnych:

Poniedziałek 12.35-15.00

Wtorek 12.35-15.00

Środa 11.45-15.00

Czwartek 11.45-15.00

Piątek 12.35-15.00

Skip to content