MENU

Wolontariat

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

Podstawa ogólna :

Podstawa prawna wolontariatu – Ustawa o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Wolontariat to świadome, dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz innych, potrzebujących pomocy, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Uczestnictwo jest świadome, dobrowolne i nieodpłatne.

Cele wolontariatu szkolnego:

  • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
  • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
  • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym,
  • wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego,
  • łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi,
  • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
  • promocja idei wolontariatu w szkole,
  • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy,
  • utworzenie bazy osób chętnych do niesienia pomocy

Opiekun:

mgr Małgorzata Wojciechowska

Członkowie:

Agata Jabłońska

Bartosz Nowiński

Dominika Marciniak

Wybór logo wolontariatu

Społeczność uczniowska wybrała logo wolontariatu szkolnego. W konkursie brały udział dwie prace.  Autorką zwycięskiego logo jest uczennica klasy ósmej Emilia Daniecka.

 

Praca Wolontariatu:

6 grudnia 2021r. w naszej szkole została przeprowadzona zbiórka na rzecz rodziny z Gnojna koło Bobrownik ,która w wyniku pożaru straciła cały dorobek życia. Zebraliśmy kwotę 650zł .
1 listopada 2022r. odbyła się kwesta na odbudowę pomnika Pana Romana Węgierskiego,nauczyciela SP Wola,który został zamordowany w roku 1940 w Dachau.W wyniku przeprowadzonej zbiórki zebrano 2 795,15 zł, 1 funt szterling i 3 eurocenty.
Skip to content