MENU

SZKOŁA PODSTAWOWA
im.Ireny Sendlerowej w Woli

BohaterOn 2022

W tegorocznym projekcie „BohaterOn w Twojej szkole” wzięły udział wszystkie klasy z naszej szkoły . Uczniowie  w każdej klasie uczestniczyli w zajęciach , których tematyką było Powstanie Warszawskie 1944r oraz wykonali kartki dla powstańców i plakaty z podziękowaniami powstańcom za ich walkę w obronie Warszawy.

Warsztaty ,,Muzeum w pudełku”- 24.11.2022r.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w projekcie „Muzeum w pudełku” przygotowanym przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Otrzymaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych: „Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”. Są tam m: gra planszowa, archiwalne zdjęcia oraz repliki obiektów z kolekcji Muzeum POLIN w postaci druków 3D.

Patron szkoły - miniatura

“Wystarczy tylko być dobrym człowiekiem”

Irena Sendlerowa


Irena Sendlerowa urodziła się 15 lutego 1910r. w Warszawie.

Pracowała przed wojną w Sekcji Pomocy Matce i Dziecku przy Obywatelskim Komitecie Pomocy Społecznej potem w Wydziale Opieki Społecznej. Po wybuchu II wojny światowej Irena Sendlerowa nadal zajmowała się pomocą społeczną, pomagając najbiedniejszym rodzinom, chorym polskim żołnierzom powracającym z niewoli niemieckiej, ratując młodzież od wywożenia na roboty do Niemiec.

Była też świadkiem nasilających się represji wobec Żydów. Irena Sendlerowa zaczęła pomagać im długo przed powstaniem getta warszawskiego. Jako pracownik ośrodka pomocy społecznej otrzymała przepustkę do dzielnicy żydowskiej, gdzie nosiła Gwiazdę Dawida jako znak solidarności z Żydami oraz jako sposób na ukrycie się pośród społeczności getta.

W grudniu 1942 świeżo utworzona Rada Pomocy Żydom “Żegota” mianowała ją szefową wydziału dziecięcego. Współpracowała z polską organizacją pomocową, działającą pod niemieckim nadzorem i zorganizowała przemycanie dzieci żydowskich z getta, umieszczając je w przybranych rodzinach, domach dziecka i u sióstr katolickich w Warszawie.

Działała pod pseudonimem siostra Jolanta.

więcej o Irenie Sendlerowej

Każdemu, kto tonie, należy podać rękę.
Irena Sendlerowa

O nas - miniatura

W malowniczym zakątku w gminie Kikół w powiecie lipnowskim tuż obok zabytkowego parku mieści się nasza placówka – Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli – z ośmioma klasami oraz oddziałem przedszkolnym. Dyrektorem szkoły od 2004 r. jest pani mgr Elżbieta Kiełkowska. W placówce zatrudnionych jest 21 wykwalifikowanych nauczycieli oraz pracownicy administracji i obsługi.

Uchwałą Rady Gminy Kikół z dnia 14 września 2015r. patronem szkoły została Irena Sendlerowa, kobieta która podczas II wojny światowej uratowała 2500 tysiąca dzieci. Od tego momentu życie szkoły nabrało blasku i wyznaczyło nowy kierunek działań zgodny z mottem naszej patronki: “Wystarczy być dobrym człowiekiem”.

Szkoła posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną i lokalową:

  • klasopracownie z tablicami multimedialnymi
  • pracownię komputerową
  • dziennik elektroniczny
  • bibliotekę z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej
  • gabinet pedagoga i logopedy
  • świetlicę szkolną
  • stołówkę
  • salę gimnastyczna wraz z boiskiem
  • plac zabaw dla najmłodszych
  • indywidualne szafki dla uczniów.

więcej o Szkole w Woli

Skip to content